arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

PavelKřížek

Země, Datum zvolení

Česká republika 2001

Field

Environment

Kde je vize, tam je i odhodlání. Kde je odhodlání, tam je i přímočarost. Kde je přímočarost, tam je pokora.

Problem

Tlak civilizace na přírodu, poškozování životního prostředí a ničení přirozenéhé habitátu stojí za vyhynutím několika druhů flóry a fauny v ČR v posledních letech. Přesto není této tématice ve veřejné diskusi věnován dostatečný prostor. Nefungující a někdy nepřátelský systém, korupce, byrokracie, degenerující grantový systém a v neposlední řadě nesoudnost politiků při řízení země tento problém ještě prohlubují.

Impact

Za patnáct let práce rozšířila  Ochrana Fauny ČR svou působnost z opuštěného zahradnictví na 4 místa v ČR, včetně Stanice pro zraněné živočichy, Centra ekologické výchovy ve Voticích a ekofarmy o 300 ha. Ročně se uskuteční přes 800 výjezdů pro zraněná zvířata. Osvětové akce ročně navštíví 33 tisíc lidí, pořádají se odborné semináře pro státní správu a samosprávu. V době privatizace české energetiky dokázal Pavel prostřednictvím celonárodní kampaně “Světlo pro Prahu” získat pozornost veřejnosti a médií k utrpení ptáků na stožárech elektrického vedení (výstavu v Národním muzeu navštívilo 250.000 lidí), podporu 140 starostů a zásadním způsobem ovlivnit legislativu pro celorepublikovou výměnu sloupů, které jsou pro ptáky bezpečnější.

Idea

Pavel vytvořil program na zvýšení informovanosti o ohrožených druzích a důležitosti ochrany přirozeného habitátu a biodiverzity. Založil záchranné centrum pro rehabilitaci a navrácení zraněných zvířat do přírody a prostřednictvím environmentální osvěty a vzdělávání a zapojení místních lidí toto téma zviditelňuje.  Spolupracuje také s vládou na zavedení vhodných technologií, které by napomáhaly ochraně zvířat.

Vision

Nejen zajištění účinné ochrany volně žijících živočichů a jejich biotopu v ČR, ale i ekologická výchova veřejnosti, aby co nejširší okruh lidí všech věkových kategorií měl znalosti a dovednosti potřebné pro ochranu životního prostředí a podle možností se v ní i aktivně angažoval. Zodpovědné a informované chování vůči přírodě nejen ze strany jednotlivců, ale také ze strany veřejné správy a byznysu.

.

Motivation

V dětství byl ovlivněn  E.T.Setonem a Jaroslavem Foglarem, že být čestný není hendikep, ale přednost. Jsou i další lidé, kteří mu vstoupili do života, směrovali ho a dávali  mu naději, že to co dělá má smysl. Vždy šel proti proudu, ať to byl skauting či heavy metal. Prostě byl a je rebel.

Share this profile

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru