arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

MarkétaKrálovcová

Země, Datum zvolení

Česká republika 2001

Field

Health

Když se věci nedějí tak, jak člověk chce, dějí se líp.

Problem

Nesymetrický vztah mezi jednotlivcem a institucí v postsocialistické české společností a zejména ve zdravotnictví. Projevem i důsledkem tohoto vztahu je na jedné straně neobčanský a podřízený postoj rodičů nemocných dětí vůči zdravotnickým institucím, na druhé straně paternalismus zdravotníků a dalších odborníků, věnujících se dětem, tedy nepřijetí rodiče jako skutečného partnera v procesu léčby a péče o vlastní dítě. Dalším problémem je nedostatečné obecné povědomí o potřebách hospitalizovaných, Vážně a nevyléčitelně nemocných dětí a jejich blízkých, a také o potřebách truchlících (nejen rodinných příslušníků), včetně potřeb spirituálních. To se odráží i v konkrétní podobě předmětného a sociálního prostředí zdravotnických institucí.

Impact

Markétin Nadační fond Klíček sledováním a tematizací opomíjených, ale zásadních problémů přispívá k proměně zdravotnické praxe i společenského klimatu. Klíček prosadil přijetí a rozšíření “Charty práv dětí v nemocnici”, podílel se na vzniku vzdělávacích filmů užívaných při výuce zdravotníků, publikoval překlady zásadních odborných děl o přístupu k umírajícím pacientům. Inicioval certifikovaný vzdělávací program pro herní specialisty, jehož absolventi dnes působí na území celé ČR, a usiluje o integraci této role do systému zdravotní péče. Přes 20 let provozuje svépomocnou ubytovnu pro rodiče dětí hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Praze-Motole, v roce 2004 zprovoznil první část dětského hospice – prvního zařízení tohoto druhu v ČR. Od svého vzniku v roce 1991 Klíček poskytl přímou podporu více než 10.000 rodin.

Idea

Zásadní je důraz na návrat či nové začlenění přirozených a humánních prvků do institucionální péče: jde kupříkladu o zrovnoprávnění vztahu mezi pečujícím a příjemcem péče, posilování rodičovských práv a kompetencí, důraz na solidaritu a svépomoc, respektování individuality a jedinečného životního příběhu pacienta a jeho rodiny nebo o vytváření prostoru pro svobodné a autentické prožívání ztráty, radosti a naděje. Otevíráním diskuse, nabízením konkrétních forem praktické pomoci (levné a pružné ubytování rodičů hospitalizovaných dětí, klientská advokacie, dětská hospicová péče) i podporou nových rolí (herní specialista, dula) připravuje Markéta půdu pro přijetí nového paradigmatu v přístupu k nemocným dětem.

Vision

Uvědomělejší, zodpovědnější, přemýšlivější a občanštější společnost. Úplná implementace principů „family-centred care” do tuzemské péče o děti, reálné zavedení principů Charty práv hospitalizovaných dětí do běžné každodenní praxe v nemocnicích. Etablování komplexněji pojatého oboru „herní práce” v České republice. Dobudování komplexu dětského hospice a jeho uvedení do plného provozu.

Motivation

Motivací se v roce 1988 stal osobní kontakt s vážně a nevyléčitelně nemocnými dětmi a konfrontace s podmínkami, v jakých musely zvládat náročnou léčbu – bez podpory svých blízkých, daleko od domova. Revoluční změny v roce 1989 otevřely možnosti, jak hledat, nacházet a uvádět do života řešení – odpověd’na výzvy, před které byli Markéta a její manžel postaveni. To vše zprvu považovali za náhodu, dnes to vnímají jako Boží vedení k užitečné práci, ve které našli prostor pro smysluplné uplatnění svých hřiven.

Kontakt

Klicek

Share this profile

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru