arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

KateřinaThorová

Země, Datum zvolení

Česká republika 2012

Field

Human Rights

“Abychom plně dozráli, musíme v životě rozeznávat naše úzosti a umět čelit strachu, přijímat život i smrt, stát se jedinečnými bytostmi a pečovat o vztahy s druhými lidmi.” Otto Rank

Problem

S autismem se v životě vyrovnává víc než jedno procento populace. Sociální a emoční dovednosti osob s autismem jsou natolik oslabené, že výrazně znevýhodňují nebo dokonce téměř znemožňují jejich fungování ve společnosti. V době, kdy Kateřina studovala a začínala pracovat, byl autismus pro ČR velkou neznámou. Prakticky neexistoval, protože ho nikdo neuměl diagnostikovat. Lidé s autismem žili na okraji společnosti. Učitelé nevěděli, jak děti s autismem vzdělávat, rodiče byli osočováni z neschopnosti vychovat svoje děti a jediná „pomoc“, které se většině lidí s autismem dostalo, spočívala v obrovských dávkách psychofarmak.

Impact

APLA funguje přes 10 let. Poskytuje nejvíce komplexní služby pro lidi s PAS v České republice. Věnuje se vzdělávání, odbornému poradenství, je registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje programy podporovaného zaměstnávání (např. v o.p.s. nakladatelství PASPARTA). Za dobu existence APLA bylo v ČR proškoleno v problematice autismu několik tisíc lidí různých profesí. Každý rok je diagnostikováno okolo 200 osob, kterým se otevírá šance na efektivní intervenci. Ochranná známka APLA je udělována organizacím, které splňují standardy organizace v péči o osoby s autismem. V současnosti má tuto známku v ČR pět organizací.

Idea

V rámci organizace APLA propojila Kateřina roztříštěné zdroje, služby i zainteresované subjekty a vybudovala komplexní systém podpory a péče pro osoby s autismem. Rámec činností APLA je flexibilní, podporuje zavádění nových postupů a nápadů a vytváří standard kvality, který se stal modelem péče na individuální, komunální i národní úrovni. Nový interaktivní internetový portál Autism Port bude získávat, kumulovat, odborně hodnotit a zpřístupňovat informace o autismu různým zájmovým skupinám v jednoduché, názorné a uživatelsky příjemné formě. Poskytne diagnostické nástroje, které umožní rozpoznat handicap již v raném věku a zahájit včasnou intervenci. Výhoda portálu bude spočívat ve vytvoření prostotu pro crowdsourcing a výměnu informací.

Vision

Posláním organizace je poskytnout lidem s autismem prostřednictvím systému celoživotní podpory takové služby, aby se vzdělávali, bavili i pracovali. Aby mohli být co nejvíce samostatní, adaptovaní a co nejméně osamělí. Skrze nabídku služeb usiluje APLA o to, aby lidé s autismem i jejich rodiny prožili spokojený a naplněný život bez ohledu na přítomnost handicapu. Metody, které volí, se opírají o paradigma praxe založené na důkazech (evidence based practice). APLA využívá eklektický přístup, který pracuje s poměrem finančních investic a efektivity, zahrnuje speciální postupy i snahu o inkluzi.

Motivation

Stěžejní celoživotní motivací a hnacím motorem Kateřiny jsou inovace a smysluplnost práce, proto ji činnost v APLA vždy bavila a bavit nepřestává.

Kontakt

APLA

Share this profile

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru