arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

HanaMalinova

Země, Datum zvolení

Česká republika 1995

Field

Health

Nenudit se a nenudit ostatní.

Problem

Po roce 1989 došlo nejen v ČR, ale v celé střední Evropě k dramatickému nárůstu lidí pracujících v sex průmyslu. Na to navazuje rychlé šíření HIV, užívání drog a zneužívání a násilí na ženách. Společnost přesto stále považuje otevřenou diskusi o prostituci a s ní spojených problémech za tabu, sexuální pracovnice nejsou společností přijímány jako rovnocenní lidé a jejich sociální stigma je vytlačuje na okraj společnosti; postoj k prostituci vypovídá o stavu demokracie v zemi. Podle Hany problém spočívá hlavně v mezilidských vztazích, ve vztahu  k sobě a k jiným, v poměrně vysoké míře sebestřednosti a nedostatku tolerance.

Impact

R-R existuje 22 let, má tři střediska v Praze, Českých Budějovicích a Brně, 10 týmů působí ve 12 krajích ČR. Mají mobilní venericko- gynekologickou ambulanci. Testují každým rokem 3000 osob, léčí stovky pohlavně přenosných infekcí. Kladou důraz na prevenci, tisíce lidí odradili od rizikových sexuálních praktik vysvětlením, jak se chránit při méně obvyklých sexuálních praktikách. Upevňují kontakt se svými klientkami – sexuálními pracovnicemi (cca. 10 000), které organizaci již samy kontaktují a hlídají si interval testování. Na základě zkušeností z terénu a vlastních výzkumů ovlivňuje R-R legislativu o regulaci prostituce. Spolupracují s organizacemi na Ukrajině a Zimbabwe. Bezdomovci kteří společně se sexuálními pracovnicemi vystupují v divadelním souboru Rozkoš, začali vonět a našli si práci.

Idea

Spolek ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R), který Hana založila před 22 lety, se věnuje prevenci, diagnostice a léčbě sexuálně přenosných infekcí a snížení negativních sociálních důsledků spojených s provozováním prostituce.  Pomáhá  ženám ze sexbyznysu získat  realistický náhled na jejich situaci a nalézt vlastní řešení skrze terapii, poradenství, aktivní vystupování v divadle a pomoc při hledání zaměstnání. V rámci prevence a osvěty pracuje R-R aktivně i s veřejností.

Vision

Cílem Hanina snažení je stabilizace a snížení výskytu HIV a jiných pohlavně přenosných infekcí, zlepšení postavení sexuálních pracovnic ve společnosti, na jejich pracovištích a v jejich osobních vztazích.  Společně se svými  klientkami-sexuálními pracovnicemi a bezdomovci hledají cestu. Snaží se najít takové, aby po nich mohli a chtěli jít.

Motivation

Zlepšuje svůj život tím, že zlepšuje život ostatních.  Motivací Hany je totiž najít pro každého místo ve společnosti, nenechat jej  “vyhodit z lodi”.

Share this profile

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru