arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

DrahoslavaKabátová

Země, Datum zvolení

Česká republika 2000

Field

Economic development

Není podstatné, je-li člověk zdravý nebo těžce postižený. Podstatné je, jak žije a jaký má význam pro druhé lidi.

Problem

Zdravotní služby dostupné postiženým lidem byly v polovině 90.let v ČR stále nedostatečné, stejně jako podpůrné služby, které by jim dopomohly k samostatnosti. Mladí lidé často opouštěli ústavní péči bez jakýchkoli prostředků k životu. Důraz byl kladen na ústavní péči a praktické dovednosti jako hledání bytu či práce byly opomíjeny. Již 18 let pracuje Dája na inkluzi, integraci a socializaci lidí s postižením do společnosti. Dnes je jejím hlavním úkolem získávání zakázek pro chráněnou pekárnu a prádelnu. Ve společnosti stále panuje předsudek, že práce lidí s handicapem není kvalitní. Dokazovat opak bývá při jednání s potenciálními zákazníky vyčerpávající.

 

Impact

Průměrné roční náklady na provoz nestátního zařízení Letohrádku Vendula (LV) činí 7 000 000 Kč, což je asi čtvrtina nákladů na provoz státních ústavů. Od roku 1996 pomohl LV již několika tisícům lidí a motivoval ke vzniku další podobné stacionáře, chráněné dílny a chráněné bydlení, organizoval poradenskou a metodickou pomoc. Letohrádek Vendula proškoloval zaměstnance všech státních ústavů Středočeského kraje v oblasti zavedení pracovních aktivit pro jejich klienty, zřizování ergoterapeutických a chráněných dílen a volného zaměstnávání jejich klientů. Letitá masová medializace praxe Letohrádku Vendula měla a má obrovský dopad na veřejné povědomí a obecně na občanskou habilitaci lidí s postižením

Idea

Letohrádek Vendula přijímá lidi s  j a k ý m k o l i  typem zdravotního postižení, tj. nevybírá si klienty podle diagnózy (standardní dělení postižených lidí v rámci specializovaných ústavů vnímá jako neefektivní, nepřirozené a nehumánní). Různě postižení lidé sem mohou denně jezdit „jako do práce“. Prostředí tvořené různorodými lidmi všech věkových kategorií se blíží běžnému sociálnímu prostředí,       v němž lidé navazují vztahy zcela přirozeným způsobem. Pro klienty je to velmi motivující, protože například analfabeti se snaží naučit podepsat, aby to uměli jako ostatní. Lidé se o sebe vzájemně starají a už tímto aktem pomoci se vyvazují z role “postiženého” a stávají se reálně rovnocennými ostatním. To dává lidem s postižením odvahu a chuť zkoušet další aktivity, rozvíjet se, učit, pracovat a žít.

Vision

Chráněné dílny Letohrádku Vendula se stanou ekonomicky prosperující úspěšnou firmou, čímž se odstraní ekonomická závislost naší péče o těžce postižené lidi na nespolehlivých státních dotacích.

Motivation

Osobní příběh. Ve 21 letech se Dáje narodila postižená dcera Kateřina, která posléze zemřela. Svoji práci tak považuje za karmický úkol.  Standardní systém „péče“ o postižené lidi jí přišel nesmyslný, nelogický a nepřirozený. Ačkoli se několikrát v životě pokusila zcela změnit profesi, vždycky ji to tvrdě hodilo zpět.

Share this profile

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru