arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Advokační fórum již pomáhá prvním iniciativám a organizacím občanského sektoru

Kategorie:

podle ashokaaustria

V září byl spuštěn „ostrý“ provoz Advokačního fóra, jehož cílem je posilovat občanskou společnost v prosazování veřejného zájmu. U jeho vzniku stojí Ashoka spolu s Nadací Open Society Fund Praha, která jeho aktivity koordinuje. Celá iniciativa stojí na myšlence, že nutnou podmínkou k tomu, aby občanská společnost mohla dobře plnit svou roli, musí vědět, jak kvalitně zastávat roli “hlídacího psa demokracie” (watch-dog) a jak hájit veřejný zájem prostřednictvím advokační práce a lobbingu. Takové know-how v České republice existuje, ale mnohé organizace ani aktivní jednotlivci o něm nevědí, nemají k němu přístup nebo jej neumějí aplikovat. Právě tyto bariéry chce Advokační fórum odstraňovat.  

Advokační činnost byla tématem letošní ZE:MĚ ZMĚNY i letního setkání Na jedné lodi. Od prvního společného workshopu uběhlo jen pár měsíců a věci se daly pořádně do pohybu. Do podpůrného procesu vstoupilo již šest organizací či iniciativ: Asistence, o.p.s., EDUin, Fórum pro rozvojovou spolupráci, Hnutí Duha, Rubikon Centrum a Ashoka Fellow Radek Hábl.

Jak práce v Advokačním fóru probíhá, popisuje jeden z koordinátorů, Petr Machálek: „Každému zúčastněnému subjektu jsme navrhli soubor řešení a intervencí šitých na míru.  Někde jsme začínali s celým nastavením advokační strategie úplně od začátku, většinou jsme ale spíš diagnostikovali úroveň a stav jejich dosavadní advokační práce a společně jsme pak navrhli postup, jak dál. Pomáhali jsme například s prioritizací advokačních témat a s přípravou plnohodnotných advokačních strategií na tato vybraná témata. Příkladem je třeba reforma pravidel upravujících exekuce nebo podpora zaměstnávání vězňů ve výkonu trestu. Intenzivně pomáháme také dotáhnout dvě legislativní novely, a to nový insolvenční zákon a zákon o sociálních službách.”

Robert Basch a Štěpán Drahokoupil z Nadace OSF představují Advokační fórum na palubě Jedné lodi.
(c) Ashoka / Jakub Hrab

Na konci října navíc proběhl workshop o advokační práci na místní úrovni, na němž si účastníci osvojili, a také prakticky vyzkoušeli, nástroje a metody, jak pracovat např. s místními zastupiteli a zastupitelkami, médii i občany. V listopadu proběhne jednodenní konference s bruselskou organizací The Good Lobby a představí se rovněž případová studie advokační kampaně Rekonstrukce státu. V plném proudu jsou již přípravy na workshop věnovaný tématu advokační práce na evropské úrovni, který se uskuteční příští rok před evropskými volbami.  

Během následujících dvou let chce Advokační fórum posílit konzultační a mentorskou podporu na několik desítek vybraných organizací nebo iniciativ a zároveň pořádat specifické workshopy zaměřené například na advokační činnost na krajské úrovni či na dílčí témata, jako jsou vytváření tzv. policy paperů, lobbing, legislativní procesy v ČR atp. Smyslem Fóra je vytvořit síťovací platformu, která bude aktivně propojovat její účastníky a všechny ostatní klíčové hráče a partnery, kteří usilují o ochranu demokratických principů a mechanismů v ČR.

Bližší informace najdete zde: http://osf.cz/cs/co-delame/advokacni-forum/. V případě dotazů kontaktujte Štěpána Drahokoupila na emailu: stepan.drahokoupil@osf.cz 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru