arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Novým Ashoka Fellow za rok 2017 se stal Jiří Skuhrovec

Kategorie:

podle Pavlína Hořejšová

Česká republika má dalšího Ashoka Fellow! Do sítě významných hybatelů změn, kteří inovativně přispívají k pozitivní systémové změně ve společnosti a které podporuje Ashoka po celém světě,  se nově zařadil i Jiří Skuhrovec. Autor žebříčku zIndex a zakladatel organizace EconLab shromažďuje data a vyhodnocuje kvalitu zadávání veřejných zakázek, čímž proměňuje veřejnou správu a zlepšuje hospodaření s veřejnými prostředky. Zároveň zpřístupňuje a zjednodušuje tak složité téma, jakým jsou veřejné zakázky, veřejnosti.

Vedle projektu zIndex vede i portály s otevřenými daty VsechnyZakazky.cz a PolitickeFinance.cz. Ten rozkrývá financování politických stran a hodnotí jejich provázanost s byznysem. Střet zájmů měří jako objem dotací a zakázek plynoucí firmám napojeným na politiky.

Jiří Skuhrovec byl přivítán do sítě Ashoka Fellows při příležitosti setkání podporovatelů, přátel, donorů, spolupracovníků a kolegů z partnerských organizací Ashoky v České republice. Na neformální setkání na sklonku léta do Werichovy vily dorazila i řada dalších českých Ashoka Fellows, kteří se zařadili do mezinárodní sítě významných hybatelů změn v minulých letech. Kompletní fotogalerii z události si můžete prohlédnout ZDE. © Foto: Ashoka / Jan Hromádko

Jiří Skuhrovec je ekonom a zároveň IT expert a díky kombinaci těchto oborů rozumí nejen řemeslné práci s daty, ale i jejich obsahu. Na základě údajů z veřejných databází tak dokáže vyhodnocovat, jak české instituce nakládají s veřejnými prostředky, například při zadávání veřejných zakázek. Na ty jde v Česku zhruba polovina peněz daňových poplatníků, přičemž veřejné instituce nemají příliš velkou důvěru občanů, že utrácejí peníze rozumně.

CO JE TO zINDEX?

Se svým týmem proto vypracoval jedinečnou metodiku, která dokáže na základě shromážděných dat objektivně změřit kvalitu zadávání veřejných zakázek a jednotlivé instituce srovnat. zIndex zároveň díky pravidelnému hodnocení výsledků zakázek poskytuje veřejnosti i profesionálům nástroj pro sledování vývoje úřadu, města, nemocnice nebo státního podniku v čase. Poukazováním na uplatňování dobré praxe kvalitních zadavatelů přitom dokáže motivovat ty pokulhávající ke zlepšení, čímž proměňuje veřejnou správu a zlepšuje hospodaření s veřejnými prostředky.

S pomocí reálných dat zIndex měří, nakolik konkrétní zadavatel postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala korupční rizika. Jde o jedinečný srovnávací nástroj založený na měření 11 komplexních ukazatelů pokrývajících všechny klíčové aspekty veřejných nákupů dle standardů dobré praxe OECD, EU nebo Transparency International (např. úroveň hospodářské soutěže nebo transparentnost). Tyto indikátory jsou posléze zkombinovány do jednoho indexu (hodnoty mezi 0 a 100) ukazujícího odchylku či dodržení nejlepší praxe. Aby bylo hodnocení vypovídající, porovnávají se zadavatelé s obdobnou strukturou a velikostí výdajů – hodnotí se tedy zvlášť kraje, velká a malá města, městské části hlavního města Prahy, nemocnice, státní a obecní podniky a vládní instituce. Pravidelným hodnocením výsledků zakázek dává zIndex veřejnosti i profesionálům nástroj pro sledování vývoje daného úřadu, města, nemocnice nebo státního podniku v čase.

zIndex zároveň slouží zadavatelům, odborné veřejnosti i novinářům k věcné debatě o vhodné zadávací praxi. Jeho cílem je nejen poukázat na problematické případy, ale rovněž vyzdvihnout úspěšné zadavatele, a tím motivovat ostatní ke snaze o zlepšení při nakládání s veřejnými prostředky. Institucím ukazuje, co konkrétně mohou zlepšit, a zároveň nabízí příklady kvalitního přístupu. Dobrá praxe totiž požaduje více, než jen postup podle zákona. Stránky zIndexu obsahují nejen detailní popis jednotlivých ukazatelů, ale i praktické instrukce ke zlepšení, odkazy na vhodnou literaturu apod. Zveřejnění žebříčku předchází otevřený dialog s danou veřejnou institucí, kdy se může zadavatel k hodnocení vyjádřit a doplnit vysvětlení, které bude zveřejněno spolu s hodnocením.

Poukazováním na příklady dobré praxe zIndex zároveň kompenzuje asymetrii v informování o kvalitě zadávání veřejných zakázek v médiích. Veřejnými prostředky se sice často plýtvá, ale ne všude. Špatné příklady jsou ovšem častěji předmětem zpravodajství, zatímco o dobrých zadavatelích se informuje mnohem méně. Přitom právě existence dobrých zadavatelů veřejných zakázek může být podnětem ke změně zadávací praxe jinde.

KVALITA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČESKÉ REPUBLICE

Oblast veřejných zakázek je často spojována s neefektivitou a vnímána jako hlavní zdroj korupce. Veřejné instituce nemají důvěru veřejnosti, že utrácejí peníze rozumně. Na veřejné zakázky jde přitom zhruba polovina peněz daňových poplatníků.

Ekonomický think-tank EconLab se dlouhodobě zabývá veřejnými zakázkami v ČR. Velmi  znepokojivým faktem je jeho zjištění, že veřejné zakázky vyhrává 28 % dárců českých politických stran. To je klíčové z hlediska elementární důvěry občanů ve stát. Stát není vnímán jako „náš“, ale spíš jako vykořisťovatel, který občany obírá o peníze, což se následně projevuje i na nízké volební účasti, nízké participaci občanů na veřejném dění atd. Na dohled nad vynakládáním veřejných prostředků pak veřejnost rezignuje.

Jak vyplývá ze studie EconLabu, bylo v roce 2015 zadáno 6 409 nesoutěžních zakázek (tedy zakázek s jedinou nabídkou) v objemu 55 mld. Kč. Nedochází-li však u veřejné zakázky k soutěži více subjektů, chybí základní princip konkurence, a výrazně tak roste riziko nehospodárnosti a plýtvání. I když jsou v ČR takové zakázky považovány za „nestandardní“, v realitě tvoří téměř třetinu všech veřejných zakázek a v evropském srovnání se ČR umísťuje mezi nejhoršími srovnávanými zeměmi.

Nakládání s veřejnými penězi je neefektivní i z řady dalších důvodů, jedním z nich je procesní slepota státu – převažuje formální pojetí veřejných zakázek a pro zadavatele je tím pádem primární dodržení zákona, zatímco efektivita a společenský přínos je sekundární. To vede k nehospodárnosti, důrazu na cenu, nikoli na kvalitu, a tím pádem k plýtvání veřejnými prostředky. Kritérium nejnižší ceny při zadávání veřejných zakázek je přitom problematické: u veřejných zakázek často platí, že to, co je nejlevnější, není nejlepší (např. právní služby). Vědí to i úřady, avšak takový přístup je rizikovější z hlediska nařknutí z korupce (včetně právního rizika pro úředníky), a proto zadavatel raději obvykle vybere nejnižší cenu bez ohledu na celkovou prospěšnost – zákon mu tuto možnost dává a je to nejjednodušší. Příklady dobré praxe z nejlépe hodnocených institucí proto hrají klíčovou roli při prosazování změny v přístupu.

Díky shromažďování a analýze relevantních dat, zapojováním veřejných institucí do konstruktivní debaty, včetně vyzdvihování těch nejlepších zadavatelů v rámci žebříčku zIndex, Jiří se svým týmem krok po kroku úspěšně mění prostředí veřejných zakázek. Od spuštění zIndexu zlepšily svou zadavatelskou praxi desítky institucí. Data, která Jiří a jeho tým získal, posloužila jako důležitý podklad pro zákonodárce a spolu s dalšími jeho aktivitami přispěla k několika důležitým legislativním změnám.

KDO JSOU ASHOKA FELLOWS?

Ashoka každoročně nominuje a vybírá tzv. Ashoka Fellows – osobnosti, které jedinečným a systémovým způsobem řeší nejpalčivější problémy naší společnosti. Kandidáty a kandidátky nominujeme po intenzivním prověřování, následně pak musí obstát v několika stupňovém mezinárodním výběrovém procesu. Po celém světě bylo od roku 1980 vybráno již zhruba 3,5 tisíce Ashoka Fellows, z nichž 173 je z regionu střední a východní Evropy.

Jiří Skuhrovec má nejen vysoký potenciál přispět k systémovým změnám v Česku, ale už dnes se pro svůj inovační náboj a efektivitu stal součástí aktivit i v dalších evropských zemích. Čerstvý Ashoka Fellow spolupracuje například s univerzitami v Princetonu, Stanfordu či  Cambridge.  Spolu s EconLabem se zapojil do mezinárodního projektu, který sbírá data o veřejných zakázkách po celé Evropě, a usiluje o přenos tohoto přístupu do zemí EU. Jedinečné know-how rovněž slouží jako důležitá inspirace pro nový systém dohledu nad veřejnými zakázkami na Ukrajině.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru