arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

První ročník ceny “Sleduj dopad!” bude již brzy znát své vítěze!

Kategorie:

podle Pavlína Hořejšová

Praha, 17. července 2017 – Již zítra budou vyhlášeni finalisté a vítěz historicky prvního ročníku ceny Sleduj dopad!. Cílem soutěže je ocenit neziskové organizace a sociální podniky, které ve své výroční zprávě dokáží nejlépe zachytit a prezentovat společenský dopad svých aktivit. [1]

“Mít společenský dopad je pro veřejně prospěšné organizace nejdůležitějším, avšak často ne zcela jasně pojmenovaným cílem. I přesto, že dopad je klíčem k měření úspěchu organizace, jeho sledováním se zabývá jen minimum z nich. Proto jsme se rozhodli je k tomu trochu motivovat,” vysvětluje Ondřej Liška, ředitel organizace Ashoka Česká republika.

Ashoka ČR vyhlásila soutěž ve snaze podpořit kulturu sledování společenského dopadu v České republice. Cena Sleduj dopad! vznikla v rámci začínající iniciativy ImpACT Academy [2]. Z více než dvaceti přihlášených výročních zpráv vybrala porota, sestavená z představitelů občanského i soukromého sektoru, tři finalisty. Vítěz získá finanční odměnu 20 000,- Kč. Hlavním kritériem bylo to, jak dokáží organizace vystihnout a znázornit společenský dopad svých aktivit.

“Překvapila mě nejen velká účast v soutěži, ale hlavně vysoká kvalita výročních zpráv. Velká část neziskových organizací má jasnou misi, cíle a vizi, jak řešit sociální problémy naší společnosti. Nicméně jen ty nejlepší pravidelně vyhodnocují, jaký konkrétní sociální dopad mají jejich aktivity na cestě k dosažení jejich vize. Jsem přesvědčena, že iniciativa Ashoky zásadně přispěje k rozšíření nejlepší praxe sledování společenského dopadu,” uvádí k soutěži předsedkyně poroty Silke Horáková.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci setkání “Neziskovky a byznys na jedné lodi” [2]. Hlavním hostem večera bude Antonia Orr z britské organizace Coalition for Efficiency, která představí přínosy sledování dopadu pro společensky prospěšné organizace a zkušenosti z vlastní praxe s řízením programu Measuring the Good. Všichni finalisté soutěže zároveň krátce představí svůj přístup k tomuto tématu.

 

KONTAKT:

Lenka Dvořáková, koordinátorka soutěže Sleduj dopad!

tel.: 732 112 458, email: ldvorakova@ashoka.org

 

POZNÁMKY PRO EDITORY:

[1] Pojem společenský dopad (social impact) označuje systémové zlepšení či řešení společenského problému. Orientace na reálný společenský dopad je základním principem práce sociálních inovátorů, kteří hledají cesty, jak řešit nejpalčivější společenské problémy. Tito hybatelé změn stojí v centru pozornosti Ashoky po celém světě. Ashoka ČR proto ve spolupráci s dalšími partnery pracuje na rozvoji nástrojů pro sledování sociálního dopadu v Česku, tak aby se stal běžnou součástí aktivit ve veřejném prostoru. Příkladem je příručka Social Reporting Standards – Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu, jehož českou verzi Ashoka představila letos na jaře.

[2] ImpACT Academy je transformační a vzdělávací program pro neziskové organizace a sociální podniky, které se chtějí naučit sledovat svůj společenský dopad a najít nástroje, jak ho postupně zvyšovat. Zahájen bude počátkem příštího roku.

[3] Letos se již potřetí uskuteční akce ”Neziskovky a byznys na jedné lodi” – největší neformální setkání lidí z nezisku a byznysu. Na jedné palubě se během tohoto večera ocitne 300-400 lidí z obou sektorů s cílem se propojit a využít zkušenosti a znalosti úspěšných lidí z byznysu pro zefektivnění a další rozvoj občanského sektoru u nás. Akce se koná 18.7.2017 od 18:30 na palubě lodi Cargo Gallery, která kotví na náplavce na Rašínově nábřeží. Více na www.najednelodi.cz.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru