arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

“SLEDUJ DOPAD!” Soutěžte o cenu za nejlepší výroční zprávu sledující společenský dopad

Kategorie:

podle Ondřej Liška

Ashoka ČR ve spolupráci s iniciativou “Neziskovky a byznys na jedné lodi” vyhlašuje cenu za výroční zprávu nevládních organizací a sociálních podniků, které dokáží nejlépe zachytit a prezentovat svůj společenský dopad. Pokud i vy každoročně zpracováváte výroční zprávu a sledujete nebo chcete začít systematicky sledovat svůj dopad, pak čtěte dál! Do soutěže se následně můžete přihlásit pomocí TOHOTO FORMULÁŘE!

Mít společenský dopad je pro veřejně prospěšné organizace nejdůležitějším, avšak často ne zcela jasně pojmenovaným cílem. I přesto, že dopad je klíčem k měření úspěchu organizace, se jeho sledováním zabývá jen minimum z nich. Ashoka spolu s iniciativou “Neziskovky a byznys na jedné lodi” ve snaze podpořit kulturu sledování dopadu v ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší výroční zprávu organizace, která vystihne sledování dopadu svých aktivit.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

V případě dotazů nás kdykoliv kontaktujte na adrese lcerna@ashoka.org.

JAK ZAČÍT SE SLEDOVÁNÍM DOPADU?

Jestliže se plánujete zabývat dopadem vaší organizace, není nezbytné začít hned s vymýšlením dokonalých indikátorů nebo statistickými analýzami. Zprvu stačí začít systematicky přemýšlet nad dopadem vaší organizace a zasadit ho do širších souvislostí. Pokud se tedy ve vaší výroční zprávě zabýváte vztahem mezi řešeným problémem, vašimi aktivitami a jejich dopadem, neváhejte se přihlásit do soutěže!

V případě, že se vaše organizace sledování dosud nevěnovala, zkuste do vaší zprávy zahrnout jednoduché zobrazení řetězce dopadu (impact chain), vaši teorii změny (theory of change) nebo jiný logický model a přihlásit se do soutěže. Inspiraci, jak tyto nástroje využít, můžete čerpat z příručky Social Reporting Standards – Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu, který je ke stažení zde.

V případě zahrnutí sledování dopadu do vaší výroční zprávy přitom nemusí jít o žádnou velkou vědu a pro vaši práci to bude mít obrovský přínos – přemýšlení nad vaším dopadem a jeho jednoduché zobrazení vám může významně pomoci lépe prezentovat vaši činnost dárcům a získávat finance, zvýšit srozumitelnost vaší práce u široké veřejnosti a v neposlední řadě poskytnout sebereflexi i vaší organizaci, efektivnější dosahování cílů a motivaci vašeho týmu.

Zajímá vás oblast sledování dopadu? Chtěli byste se v této oblasti dále vzdělávat nebo dostávat více informací? Právě připravujeme projekt ImpACT Academy, pokud nám zanecháte kontakt prostřednictvím tohoto formuláře, dozvíte se vše jako první!

Co je to společenský dopad / sociální impakt?

Teorie společenské změny a sociálních inovací pracuje s pojmem společenský dopad (social impact) jako s označením pro systémové zlepšení či řešení společenského problému, které lze sledovat, nebo dokonce i měřit. Orientace na reálný společenský dopad je pak základním principem práce sociálních inovátorů, kteří hledají cesty jak s minimem zdrojů dosáhnout maximálního společensky prospěšného dopadu pro co největší počet lidí, a to za využití všech dostupných i zcela nových přístupů, včetně těch ze světa podnikání. Existují rozmanité způsoby, jak dopad sledovat a měřit, a liší se mírou komplexity. MPSV, Ashoka a další partneři spolupracují na rozvoji nástrojů pro sledování sociálního dopadu v České republice, tak aby se stal běžnou součástí aktivit ve veřejném prostoru.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru