arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Ashoka představila nového Ashoka Fellow. Stal se jím Mikuláš Kroupa z Post Bellum

Kategorie:

podle Pavlína Hořejšová

U příležitosti události Ze:mě změny – setkání všech klíčových hráčů na poli sociálních inovací – představila Ashoka 4. května dalšího významného hybatele společenských změn, který získal titul Ashoka Fellow. Stal se jím zakladatel a ředitel organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa, autor projektu Paměť národa. Mikuláš se tak zařadil do sítě významných hybatelů společenských změn, které Ashoka podporuje po celém světě.

Mikuláš pracuje na podpoře občanské angažovanosti a pocitu zodpovědnosti za veřejný život mezi mládeží a dospělými prostřednictvím záznamů historické zkušenosti pamětníků. Ukotvuje tak mezi mladými lidmi empatii, kritické myšlení, demokratické hodnoty a principy aktivního občanství.

Svými aktivitami také povzbuzuje lidi všech generací, aby se osobně setkali se svědky historických událostí a společně prozkoumali motivy chování a rozhodování v různých kritických okamžicích minulého století. Pomáhá účastníkům jeho programů rozpoznat důsledky ideologické manipulace, strachu k veřejné promluvě a neochotě zapojit se do veřejného života na jedné straně a uvědomit si hodnoty solidarity, odvahy, empatie a snahy o změnu na straně druhé.

Mikuláš zdůrazňuje důležitost aktivního učení se z dějin, a nikoliv jen učení o dějinách, a začleňuje tento přístup do klíčových oblastí běžného života, jako jsou školy, rodiny či mediální prostor. Pomáhá tak překonat nezájem o veřejné dění a přejímat odpovědnost za veřejný život.

Do sítě významných hybatelů změn Ashoka Fellows – tedy lidí, kteří se dlouhodobě a s úspěchem věnují společensky prospěšným aktivitám, patří v rámci České republiky již třicet členů. V loňském roce se na Zemi změny představili Dagmar Doubravová z RUBIKON centra, Klára Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Štefan Straka z organizace Svatobor.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru