arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

ASHOKA podpořila další významné hybatele společenských změn v České republice

Kategorie:

podle Pavlína Hořejšová

Ve čtvrtek 14. dubna ASHOKA v Praze slavnostně zveřejní jména tří osobností veřejného života, které se dlouhodobě a s úspěchem věnují společensky prospěšným aktivitám a které se tak stanou doživotními členy celosvětové sítě sociálních inovátorů ASHOKA FELLOWS. Ashoka těmto lidem poskytuje rozmanitou podporu v podobě stipendií, odborného poradenství a výměny zkušeností na celosvětové úrovni.

Za Českou republiku se Ashoka Fellows 2015 stanou Klára Laurenčíková a Dagmar Doubravová, za Slovensko Štefan Straka. Noví Ashoka Fellows vystoupí s představením své cesty za společenskou změnou od 17 do 18h.

Vyhlášení ASHOKA FELLOWS proběhne na závěr setkání klíčových aktérů na poli sociálních inovací v ČR pod názvem „ZEMĚ ZMĚNY“, které bude probíhat v Rezidenci primátora (Mariánské náměstí 1, Praha) 14.4. od 12 do 19h. Sejde se zde přes stovku představitelů podnikatelského i občanského sektoru, veřejné správy, filantropů a podporovatelů sociálních inovací.

NOVÝMI ASHOKA FELLOWS JSOU:

Klára Laurenčíková (ČR) je zakladatelkou a ředitelkou České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Dlouhodobě pracuje na proměně českého školství tak, aby poskytovalo stejné šance pro rozvoj všech dětí bez ohledu na jejich sociální či zdravotní znevýhodnění.

Dagmar Doubravová (ČR) založila Centrum Rubikon, které vrací šanci na dobrý život lidem přicházejícím z výkonu trestu. Rubikon jim pomáhá čelit dvěma největším problémům, zadlužení a obtížím při získávání práce. Tato činnost pak dramaticky zlepšuje jejich životní vyhlídky, vztahy s jejich okolím i bezpečnost ve společnosti.

Štefan Straka (SK) na Slovensku úspěšně vytváří podmínky pro integraci Romů, jejich potravinovou soběstačnost a pracovní příležitosti. Učí ekologicky hospodařit členy romských komunit na ladem ležící půdě a úspěšně šíří tento koncept do dalších regionů.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru