arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Ashoka a Nadace Schneider Electric hledají sociální inovace pro řešení energetické chudoby

Kategorie:

podle Pavlína Hořejšová

Do konce října 2015 se mohou přihlásit podnikaví inovátoři, firmy i občanské iniciativy z ČR do programu na podporu řešení energetické chudoby.

Podle studie z roku 2014 BPIE (Buildings Performance Institute Europe) trpí v Evropě 50 až 125 milionů lidí energetickou chudobou, tzn. že náklady jejich domácnosti na vytápění dosahují až 20% příjmu, což má závažné dopady na jejich sociální situaci.

Ashoka a Nadace Schneider Electric se domnívají, že nejlepší způsob, jak poskytnout takto znevýhodněným lidem cenově dostupný přístup k energii, je investovat do inovací a do podpory podnikavých inovátorů přinášejících systémová řešení.
Nadace Schneider Electric (pod záštitou Fondation de France) podporuje nový program Ashoky v 6 evropských zemích: v Belgiii, Česku, Francii, Itálii, Polsku a Velké Británii.

Program „Sociální inovace pro řešení energetické chudoby“ obsahuje tyto části:

1) Identifikace potřeb a zmapování inovačního prostředí, trendů a myšlenek s potenciálem systémových změn v oblasti energetické chudoby.

2) Výzva k předložení projektů a výběr nejvíce perspektivních řešení.

3) Podpora vybraných inovátorů v rozvoji jejich expanzní strategie (regionální i mezinárodní) prostřednictvím přibližně 300 hodin poradenských konzultací se špičkovými experty, propojením s partnery i dalšími cestami (viz níže).

Předkládat projekty mohou inovátoři, kteří jsou zakladateli, vedoucími projektu nebo členové vedoucího týmu příslušného subjektu. Projekt musí mít společenský dopad na otázky spojené s energetickou chudobou.

Přihlášky lze podávat do 31. října 2015 (23.59h).

Pokud máte zájem o účast na programu, zaregistrujte se prosím na adrese:
www.tacklefuelpoverty.eu/cs

Ashoka podpoří vybrané vítěze v rozvoji jejich strategií prostřednictvím přibližně 300 hodin poradenských konzultací s vybranými experty v průběhu 6 měsíců. Dále získají přiležitosti pro inspiraci a propojení s partnery a spřízněnými subjekty v rámci evropské sítě a v neposlední řadě mimořádnou šanci zvýšit svoji viditelnost u veřejnosti v průběhu programu a zejména během COP21 v Paříži 4. prosince 2015 (historicky jedna největších mezinárodních konferencí OSN o klimatu), kde budou vyhlášeni vítězové programu.

Kontakty:
Laura Zimer,
vedoucí evropského týmu ASHOKA
E: lzimer@ashoka.org
T: +33 (0) 1 40 26 30 83

Ondřej Liška,
ředitel ASHOKA Česká republika
E: czech@ashoka.org
T: +420777140077

O ORGANIZACI ASHOKA

Ashoka je mezinárodní organizace, jejímž posláním je objevovat a podporovat inovativní řešení, která spojují podnikavost a společenskou prospěšnost a která přinášejí odpověď na sociální a environmentální výzvy dneška. Cílem Ashoky je nejen hledat a podporovat nositele těchto řešení, ale také inspirovat další, aby se stali hybateli pozitivních společenských změn. Ashoka byla založena před třiceti lety jako první mezinárodní síť sociálních podnikatelů a inovátorů. Dnes jich čítá přes 3 000 ve více než 80 zemích.

Kromě výběru a podpory těchto sociálních podnikatelů („Ashoka Fellows“), si organizace klade za cíl posilovat společenský dopad jejich inovací, urychlovat vytváření takových řešení skrze spolupráci mezi sociálními podnikateli, obchodními společnostmi a veřejnými institucemi.

O NADACI SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Foundation byla založena v roce 1998 pod záštitou nadace Foundation de France. Jejím účelem je spolu s dalšími partnery podporovat řešení energetických problémů, jimž čelí znevýhodnění lidé po celém světě. V rozvíjejících se ekonomikách podporuje nadace odborné vzdělávací programy zaměřené na energetické trhy, což je součástí programu Schneider Electric Access to Energy (zaměřený na zlepšení dostupnosti energie). Ve vyspělých ekonomikách nadace nabízí vzdělávání a osvětu pro spotřebitele orientované na zvyšování povědomí v boji s energetickou chudobou. V rámci všech svých programů klade Schneider Electric Foundation velký důraz na zapojení svých zaměstnanců do těchto aktivit.
Více informací: www.fondation.schneider-electric.com

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru