arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Naši Fellows mění svět
Naše mise: změnit svět k lepšímu
Ashoka Support Network: investice do sociálních inovací

Ashoka je již přes 40 let vůdčí mezinárodní
organizací v oblasti podpory sociálních inovátorů

Jak Ashoka působí?

1.

HLEDÁNÍ A VÝBĚR

Ashoka od roku 1980 v 80 zemích světa vyhledává, propojuje a podporuje sociální inovátory. Jsou to vůdčí osobnosti z různých sfér společenského života, kteří jedinečným a systémovým způsobem i s podnikavostí sobě vlastní řeší nejpalčivější problémy naší společnosti. Takto Ashoka definuje sociální podnikatele (social entrepreneurs). K dnešnímu dni podpořila Ashoka více než 3 600 sociálních inovátorů po celém světě, z nichž 170 ve střední Evropě. Kandidáty a kandidátky nominujeme po intenzivním prověřování. Následně pak musí obstát v mezinárodním výběrovém procesu o několika stupních. Do roku 2020 v České republice vybereme a podpoříme 5-8 vynikajících osobností, které jsou hybateli významných společensky prospěšných změn.

2.

PROGRAM PODPORY PRO ASHOKA FELLOWS

Ti, kteří projdou výběrovým řízením, se stávají Ashoka Fellows, tzn. doživotními členy a členkami této sítě s cílem zcela se soustředit na šíření a zvyšování dopadu své iniciativy na řešení daného společenského problému. Vedle tříletého osobního stipendia k pokrytí životních nákladů, program podpory pro Ashoka Fellow klade důraz na předávání know-how v oblasti škálování a maximalizaci společenského dopadu s cílem doručit řešení všude tam, kde je potřeba. K realizaci plánů šíření ověřených řešení poskytujeme Ashoka Fellows naši jedinečnou síť tvořenou investory, zkušenými byznys podnikateli, Pro Bono konzultanty, opinion leadery z médií a veřejné správy, tím zároveň usilujeme o jejich významné zviditelnění.

3.

PARTNERSTVÍ MEZI SOCIÁLNÍMI INOVÁTORY A SOUKROMÝM SEKTOREM

Spolupráce a partnerství, která rozvíjíme, budují mosty mezi sociálními inovátory a byznys osobnostmi. Řada podnikatelů a podniků využívá tuto výměnu zkušeností s Ashoka Fellows k tomu, aby pronikly ke kořenům společenských problémů, rozvinuly nové přístupy k inovacím a udržitelnému podnikání. Díky tomu vznikají produkty a služby, které pomáhají řešit sociální otázky.

4.

EKOSYSTÉM PRO SOCIÁLNÍ INOVÁTORY

Společenská proměna se neobejde bez odvážných hybatelů změn a pronikavých sociálních inovátorů. Prostřednictvím médií, budování naší sítě a nepřetržitého dialogu s politikou a hospodářstvím vytváříme společně s partnery z občanské společnosti struktury, které podporují práci, zviditelnění a maximalizaci dopadu sociálně inovačních aktivit.

5.

DOPAD

57% Fellows dokázalo prosadit systémovou změnu prostřednictvím legislativní změny

75% Fellows je považováno za lídry ve své oblasti

91% Fellows říká, že jim Ashoka pomohla získat mnohem širší náhled na jejich práci

87% Fellows říká, že Ashoka přispěla ke posílení a rozšíření dopadů jejich práce

Více novinek

Potenciál přenosu dobré praxe ze zahraničí

Přečtěte si studii, kterou iniciovala Ashoka s cílem zmapovat dopady koronavirové krize na ohrožené skupiny a zjistit potenciál přenosu dobré praxe ze zahraničí. Jako inspirační jsme zvolili projekty z Dánska, Polska a Holandska.

Více novinek

Naši Ashoka Fellows

Hybatelé změn z pěti zemí
prezentují své projekty

Více o Fellows

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru