arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Ondřej Liška

Ondřej Liška sa stal súčasťou tímu Ashoka v strednej a východnej Európe v roku 2015. Ako riaditeľ Ashoky v Českej republike bude zároveň hrať dôležitú regionálnu úlohu v tíme tímov v strednej a východnej Európe.

Keď mal Ondřej 17 rokov založil neziskovú organizáciu zameranú na medzikultúrny dialóg, zmierňovanie rozdielov, občianske práva a vzdelávanie, ktorá priniesla významný posun vo verejnej debate na tému modernej českej histórie a etnických minorít. V rokoch 2007-2009 pôsobil ako Minister školstva, mládeže a športu Českej republiky.

Ondřej pracoval pre nadáciu Forum 2000 založenú bývalým českým prezidentom Václavom Havlom. Neskôr sa stal členom českého parlamentu a v roku 2006 predsedal Komisii pre európske záležitosti. Ministrom školstva bol v období českého predsedníctva EÚ.

Ondřej ukončil štúdium na Masarykovej univerzite v Brne (2002) v odboroch politika a história náboženstiev a špecializoval sa na monoteistické náboženstvá, tvorbu národa, sekularizáciu a demokratickú participáciu. Spoluzakladal a pracoval ako analytik v Pražskom inštitúte pre globálnu politiku – GLOPOLIS, ktorý je jedným z najvplyvnejších stredoeurópskych think-tankov. V rokoch 2011-2013 pracoval ako poradca pre Sorosovu Nadáciu otvorenej spoločnosti v oblasti lobingovej stratégie a inkluzívnej vzdelávacej politiky. V roku 2011 spoluzakladal Inštitút aktívneho občianstva. Je členom medzivládneho česko-nemeckého fóra, členom dozornej rady v nadácii Brücke/Mosty a členom programovej komisie v rámci nadácie Forum 2000.

Je autorom prvej komplexnej historickej publikácie o zakázaných aktivitách prenasledovanej katolíckej cirkvi počas komunistického režimu v rokoch 1948-1989 – „Podzemní církev“ a tiež autorom viacerých článkov a blogov. Okrem iného je tiež jedným z patrónov Česko-arabského centra pre kultúrny dialóg – INSAAN. Ondřej pri viacerých príležitostiach prednášal v Európe a Ázii na témy občianskej spoločnosti, demokratickej tranzícii, európskej integrácie, zelenej ekonomiky, ľudských práv a vzdelávania.