arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Monika Brošková

Monika je programovou manažérkou v Nadácii Pontis, Slovensko. Pracuje na rozvoji pro bono aktivít a v spolupráci s Ashoka tiež vedie pilotný program, ktorého cieľom je prinášať inovatívne riešenia spoločenských problémov. V minulosti tiež koordinovala program zameraný na posilnenie kapacít občianskej spoločnosti a budovania medzisektorovej spolupráce v krajinách východného partnerstva a Západného Balkánu, s využitím skúseností, ktoré získalo Slovensko v procese demokratickej transformácie. Medzi rokmi 2008 a 2010 pracovala ako konzultantka pre slovenskú pobočku belgickej personálnej agentúry Accent Jobs for People. V roku 2008 ukončila magisterské štúdium v odbore psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracovala ako terénna sociálna pracovníčka.