arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Marie Ringler

Od roku 2011 je Marie Ringler na čele rozvoja Ashoka v Rakúsku. Okrem toho, že pôsobí ako výkonná riaditeľka pre Rakúsko, tak je aj jej regionálnou riaditeľkou v rámci strednej a východnej Európy.

Na Viedenskej univerzite vyštudovala sociológiu a politické vedy. Titul MBA získala na St. Gallen School vo Švajčiarsku a ESADE Business School v Španielsku. Počas štúdia bola zapojená do rozvoja Public Netbase – Inštitútu verejnej internetovej databázy pre nové kultúrne technológie, medzinárodnej platformy pre kritické využitie informačných a komunikačných technológií. Od roku 1998 do roku 2000 pôsobila ako riaditeľka Public Netbase. Od roku 2000 až do roku 2010 bola členkou kongresu a mestského výboru pre mesto Viedeň. V rámci tejto práce pôsobila na oddelení Obchodného poradného výboru vo Viedni, kde iniciovala mestský projekt stratégie open-source softvéru a rozvinula federálnu politiku Programu pre inovácie.

Marie Ringler je členkou komisie Social Impact Award a súťaže projektov Ö1 Mestá v Pohybe a tiež ceny pre podnikanie so sociálnym dopadom. Pravidelne prednáša a prezentuje na nielen rakúskych, ale aj medzinárodných konferenciách. Iniciuje množstvo projektov a podujatí v oblasti sociálneho podnikania, sociálneho investovania, občianskej spoločnosti, kultúry európskych médií, občianskych práv a tiež nových spôsobov komunikácie prostredníctvom internetu v politickej sfére. Okrem publikácii jej vyšlo tiež niekoľko článkov a rozhovorov, ktoré pokrývajú jej aktivity v rakúskych, ale aj medzinárodných médiách.