arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Karin Novozamsky, MAS

Karin získala magisterský titul v odbore kultúrny a mediálny manažment a už od roku 1994 je aktívnou v oblasti marketingovej komunikácie. Má vlastnú spoločnosť zameranú na reklamu a komunikáciu značky. Venuje sa komplexnému rozvoju značiek, od stratégie k implementácii v tvorbe a komunikácii značky. Získala licenciu učiteľstva liečebnej metódy Feldenkrais a v Grazi vedie Feldenkrais prax. Od roku 2008 vyučuje kurzy na tému marketingových a korporátnych identít a stratégií v budovaní značky na vysokej škole FH Joanneum v Grazi.