arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Agata Stafiej-Bartosik

Agata je Ashoka fellow od roku 2001. Venuje sa pretvoreniu verejnej mienky vzdelávaním občianskej sféry o efektívnom využívaní médií. Vytváraním partnerstiev medzi odborníkmi z médií, marketingu a sociálnymi inovátormi upozornila na spoločné problémy v Poľsku i Srbsku. Pracovala ako manažérka pre oblasť spoločenskej zodpovednosti v Danone a v PWC spoluriadila tím zodpovedný za udržateľné riešenia v biznise. Ako regionálna riaditeľka Ashoky v Poľsku stále pracuje na tom istom cieli – zviditeľniť úžasných Ashoka fellows a cez nich pripomínať, že každý z nás sa môže stať sociálnym inovátorom.