arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Martyna Markiewicz

W Ashoce od grudnia 2018 roku, odpowiada za program WzmocniONE, który ma na celu wspieranie inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału oraz budowaniu poczucia sprawczości. Odpowiada również za działania w ramach programu Tackle Fuel Poverty na terenie Polski.

Martyna jest trenerką, koordynatorką projektów, organizatorką społeczności. Ceni sobie pracę z ludźmi i pasjonuje ją szukanie innowacyjnych sposobów tworzenia przestrzeni dla wsparcia wzrostu indywidualnego i organizacyjnego. Od blisko 12 lat pracuje w sektorze społecznym współpracując z różnymi organizacjami, instytucjami, grupami. Pracowała m. in jako koordynatorka aktywizmu Amnesty International Polska oraz koordynatorka Centrum Społecznego Paca. Współtworzyła dwie organizacje pozarządowe. Działa przede wszystkim w obszarze praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, edukacji globalnej. Martyna jest również certyfikowaną trenerką dramy, aktorką i jokerką Teatru Uciśnionych, facylitując pracę różnych grup, dotykających przede wszystkim tematu opresji płci społeczno-kulturowej. Jest moderatorką design thinking. Współpracuje również z biznesem, głównie w obszarze HR. W czasie wolnym robi dżemy.

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.