arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Ruszamy z Programem Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu

Kategorie:

przez mmarkiewicz

Według danych Energy Poverty Observatory (EPOV, nowej inicjatywy UE do walki z ubóstwem energetycznym) ponad 50 milionów gospodarstw domowych w Unii Europejskiej zmaga się z ogrzaniem domu, opłaceniem rachunków za energię i mieszkaniem w miejscu, w którym panuje wilgoć i pleśń. W państwach Europy Środkowej i Wschodniej procent ludzi, którzy nie mogą dostatecznie ogrzać swojego mieszkania sięga 4.7% w Czechach i aż 41.3% w Bułgarii. Dodatkowo, w 2017 odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym regionie w większości krajów sięgnął znacznie powyżej 20%, najwyższe wartości osiągając w Rumunii (36%) i Bułgarii (39%).

Po udanym partnerstwie w latach 2015-2016, 2017-2018, Fundacja Schneider Electric, pod egidą Fondation de France, i Ashoki w roku 2019-2020 ponownie podejmuje zobowiązanie wsparcia w poprawie warunków życia milionów ludzi zmagających się z ubóstwem energetycznym w Europie. Oferując pomoc najbardziej innowacyjnym przedsiębiorcom społecznym w Europie możemy pomóc całym społecznościom walczyć z ubóstwem energetycznym i skierować je na stabilność energetyczną.

Czym jest ubóstwo energetyczne?

Ubóstwo energetyczne ma wiele przyczyn i nie istnieje jedna definicja, która by je wszystkie obejmowała. Obecnie przyjęło się, że ubóstwo energetyczne odnosi się do trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w danym gospodarstwie domowym. (Liddell i in., 2012).

Dla potrzeb Programu Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu, ubóstwo energetyczne można eliminować pracując w niżej wymienionych obszarach:

I wiele innych, gdyż uważamy, że rozwiązania innowatorskie mogą podjąć się tematu przyczyn ubóstwa energetycznego z punktów widzenia do tej pory nie zbadanych. Poniżej znajdują się niezwykłe historie poprzednich finalistów i zwycięzców, jako przykłady tego, co ubóstwo energetyczne oznacza dla nas.

Strompsar-Check realizowany przez Deutsche Caritas – inicjatywa we współpracy z German Federation of Energy and Climate Protection Agencies działająca w Niemczech, oferująca energooszczędny monitoring, który dostarcza darmowe wsparcie dla gospodarstw domowych o niskim dochodzie. Osoby, które wyszły z bezdomności, mieszkające w domach o niskich dochodach otrzymują specyficzne szkolenie jak oszczędnie używać energii i wody. Podnosząc świadomość w jaki sposób można oszczędzać energię, Strompsar -Check pomaga zapobiegać odcięciom energii do mieszkań.

EKPIZO – stowarzyszenie konsumentów „Jakość życia” powstałe w celu ochrony praw konsumenta i poprawy jakości życia. Poprzez działania lobbingowe próbują skłonić rząd i władze Energy Regulatory Authority to wdrożenia unijnych i państwowych ustaw. Pomagają także swoim członkom i członkiniom drogą niesądową, odzyskać pieniądze nielegalnie wstrzymywane przez firmy.

Chance for Buildings – jej misją jest poprawa wydajności energetycznej w mieszkaniach socjalnych w Czechach, w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego na dłuższą skalę. Na dzień dzisiejszy dofinansowania społeczne pokrywają rachunki energetyczne tych najbardziej wymagających opieki, i mieszkających w lokalach socjalnych. Jednakże, Chance for Buildings przekonuje, że lepszym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie rachunków za prąd poprzez poprawienie jakości samych budynków.

Nabór aplikacji
Ogłaszamy nowy nabór projektów w celu znalezienia, zaangażowania i wsparcia innowacji społecznych, których celem jest walka z ubóstwem energetycznym za pomocą kreatywnych rozwiązań. Konkurs jest otwarty dla 5 krajów: Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Termin przesyłania prac trwa od 21 lutego do godziny 9:00 do północy 12 kwietnia 2019.

Masz projekt pomagający walczyć z ubóstwem energetycznym? Dowiedz się, czy spełniasz kryteria udziału w naszym programie.

Możesz się zgłosić, jeśli:

Dodatkowe uwagi:

Wszystkie inicjatywy spełniające podane kryteria będą oceniane na podstawie podanych kategorii:

 1. Misja społeczna i innowacja

Potrzeba społeczna jest wyraźnie zidentyfikowana i wyrażona oraz jest przedstawiona w kontekście ubóstwa energetycznego w danym kraju, poparta konkretnymi danymi i liczbami. To rozwiązanie wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo i bezpośredni wpływ na ubóstwo energetyczne. Jest oparte na jasno zidentyfikowanych potrzebach ludzi, poprawiając ich jakość życia. Projekty obejmują najbardziej wrażliwe grupy społeczne.  Pomysły oferują innowacyjne i skuteczne rozwiązanie dla konkretnych potrzeb społecznych.

 1. Wpływ społeczny

Projekt/pomysł odnosi się zarówno do podstaw problemu społecznego, jaki i jego odbiorców i odbiorczyń, a rozwiązanie jest na tyle rozwinięte, że można przewidzieć jego zastosowanie.  Beneficjenci projektu są zidentyfikowani i dokładnie zbadani. Pomysł ma potencjał dalszego rozwoju istniejących partnerstw lub nawiązywania nowej współpracy między sektorami oraz angażuje osoby, do których jest skierowany.

 1. Potencjał na samowystarczalność finansową

Inicjatywa ma określony model biznesowy i zidentyfikowany potencjał w obszarze samowystarczalności finansowej. Model jest oparty na potencjale rynkowym (np. potrzeby, dawcy, klienci, partnerzy, firmy) oraz spójny z wybraną strategią realizacji misji społecznej. Potencjalne wyzwania zostały zidentyfikowane.

 1. Potencjał na rozwój

Pomysł ma możliwość skutecznego wzrostu w oparciu o istniejący lub planowany modelu rozwoju. Potencjał na rozwój jest ugruntowany na realistycznych danych i pochodzi ze zidentyfikowanych źródeł.

 1. Przedsiębiorczość i etyka kandydata lub kandydatki

Osoby aplikujące szczerze przejmują się znalezieniem rozwiązania dla wybranego wyzwania i zdają sobie sprawę z wymaganego wysiłku. Są zmotywowane do realizacji wdrożenia swojego projektu na dużą skalę. Osoby są godne zaufania i nie mają ukrytych interesów, posiadają niekwestionowany kręgosłup moralny. Mają zdolność korzystania z doświadczeń i wiedzy innych, w celu poprawienia swoich wysiłków.

Myślisz, że to zadanie dla ciebie? Przeczytaj pełny regulamin i zgłoś się do 12 kwietnia 2019, do północy.

 

Korzyści
Program jest w pełni finansowany. Jeśli znajdziesz się w grupie finalistów i finalistek, skorzystasz z następującego wsparcia:

 1. Dwa dni intensywnych warsztatów
 2. Pięć miesięcy wsparcia mentorskiego, które pomoże ci doszlifować i udoskonalić twoją strategię, ażeby przyspieszyć wpływ społeczny twojego projektu; dodatkowe wsparcie pracowników Schneider Electric przy tematach bardziej lub mniej technicznych
 3. Inspirujące spotkania i wydarzenia networkingowe z innymi europejskimi innowatorami i innowatorkami społecznymi, ekspertami i ekspertkami oraz organizacjami pracującymi w tej dziedzinie
 4. Zwiększona obecność w naszej kampanii społecznościowej i na wielkim finale w Brukseli, gdzie zostaną ogłoszeni zwycięzcy. Opiszemy wybrane projekty na portalach: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i YouTube
 5. Dostęp do potencjalnego dodatkowego grantu od Schneider Electric.
 6. Bycie częścią wspólnoty innowatorów i innowatorek w waszej dziedzinie, obok poprzednich zwycięzców i finalistów (okazja do wymiany obserwacji z ludźmi o podobnym doświadczeniu)
 7. Zwiększona obecność w mediach lokalnych, regionalnych i europejskich dzięki naszym kanałom społecznościowym
 8. Dodatkowo, jeśli zostaniesz zwycięzcą lub zwyciężczynią, otrzymasz nagrodę pieniężną w wysokości 3,500 euro.

Więcej informacji na stronie programu oraz stronie na FB (w języku angielskim)

 

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.