arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

ZMIEŃ: JA/MY POLSKĘ Narada Sprzymierzeńców Innowacji Społecznych – jak efektywnie tworzyć i wspierać ekosystem innowacji społecznych

Kategorie:

przez Martyna Rubinowska

10 inspirujących prelekcji, ponad 20 wypracowanych inicjatyw usprawniających działanie ekosystemu wsparcia dla innowacji społecznych, 80 ekspertów z sektora organizacji społecznych, biznesu, samorządów lokalnych, środowiska akademickiego i mediów. Tak wyglądała Narada Sprzymierzeńców Innowacji Społecznych, którą zorganizowaliśmy w Krakowie.

W Polsce powstało wiele skutecznych pomysłów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych, jednak wciąż wyzwaniem jest ich upowszechnienie. O tym co możemy wspólnie zrobić by w Polsce dobre pomysły generowały pozytywny wpływ społeczny rozmawialiśmy w zeszły czwartek w Krakowie podczas Narady ZMIEŃ: JA/MY POLSKĘ. To już drugie spotkanie z serii Narad, które zrealizowaliśmy w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Głównym założeniem spotkania było:

Prezentując wyniki badań dotyczących barier rozwoju innowacji społecznych w Polsce, efekty działań wypracowanych przez ostatni rok oraz zoom na ekosystem innowacji społecznych w Małopolsce, skupiliśmy się na trzech kluczowych obszarach, w oparciu o które pracowaliśmy potem w trzech grupach warsztatowych:

Pracując w oparciu o metodykę collective impact, chcieliśmy doprowadzić do prawdziwego dialogu i współpracy środowiska biznesowego, akademickiego, administracji publicznej, organizacji społecznych oraz mediów na rzecz innowacji społecznych służących obywatelom naszych społeczności. Dlatego podczas dyskusji razem naradzaliśmy się co możemy wspólnie zrobić, by usprawnić funkcjonowanie ekosystemu innowacji społecznych. Wygenerowano wiele ciekawych pomysłów na projekty i inicjatywy. Większość z nich zyskała wsparcie obecnych osób, które z entuzjazmem zadeklarowały chęć zaangażowania i przyłączenia się do nich w przyszłości. By prace w grupach przebiegały sprawnie i produktywnie nad ich przebiegiem czuwali facylitatorzy, ale także specjalnie zaproszeni goście pełniący funkcję mentorów: Aleksandra Gołdys z Uniwersytetu Warszawskiego, Rafał Hetman z Outriders oraz Robert Zarośliński z Deloittle.

Po twórczej i jakże burzliwej dyskusji warsztatowej na wszystkich uczestników czekały Ashoka Talks. Pięć inspirujących wystąpień członków Ashoki oraz osób z nią zaprzyjaźnionych. Motywem przewodnim ich prezentacji było afrykańskie powiedzenie: “Potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko”. I w tym kontekście, każdy z prelegentów, w oparciu o swoje doświadczenia i środowisko, w którym na co dzień pracuje, skupiał się i opowiadał o potrzebach całego ekosystemu, który tworzy i wzmacnia innowacje społeczne.

Ashoka Talks:  

  1. Ashoka Fellow Andrzej Augustyński – Stowarzyszenie Siemacha
  2. Ashoka Fellow Dorota Komornicka – Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
  3. Anatolii Zasoba – NGO Diaspora Krymska
  4. Prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska- Dyr. Instytutu Spraw Publicznych UJ
  5. Ashoka Fellow Dr Wacław Idziak – Wioska Tematyczna

Podczas narady podkreślaliśmy też znaczenie dobrostanu i równowago pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Przerwy relaksacyjne zapewnili nam nasi partnerzy LansNaBalans i Fundacja Autonomia.

Naradzie towarzyszyła też wystawa przygotowana przez Siostry Rzeki wskazując na wagę pięknego protestu, który angażuje różnych członków ekosystemu w twórczy sprzeciw, i pozwala przemienić

Partnerzy wydarzenia:

Stowarzyszenie Siemacha, Siostry Rzeki, Fundacja Autonomia, LansNaBalans, Outriders, Deloitte

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.