arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Książki Ashoki

Kategorie:

przez Martyna Rubinowska

W pięciu książkach opowiadamy o Ashoce w Europie Centralnej i Wschodniej, żeby każdy mógł zrozumieć jak działamy, i dlaczego uważamy, że jest to najlepsza droga, by już wkrótce każdy mógł być twórcą zmian na lepsze.

1)    Ta książka opowiada o roli naszej organizacji w złożonym świecie systemów (zarówno naturalnych, jak i tych stworzonych przez człowieka). Celem Ashoki jest wzmocnienie pozycji obywateli na tyle, żeby czuli, że sami mogą wprowadzać zmiany w otaczającej ich rzeczywistości. Dzięki publikacji dowiecie się także, co charakteryzuje “przedsiębiorcę społecznego” i jaki pomysł na wspieranie changemakerów miał Bill Drayton, założyciel Ashoki. Dzięki niemu w ciągu niecałych 40 lat nasza organizacja zyskała 3500 członków z 80 krajów.

2)    Nie każdy może zostać członkiem Ashoki, choć każdy może włączyć się w działalność Ashoki. Ta książka przedstawia etapy ewaluacji działań potencjalnych członków oraz narzędzia do oceny ich wpływu na społeczeństwo. Opisuje również, w jakiś sposób w Europie Centralnej i Wschodniej wyszukuje się kandydatów na członków Ashoki – m.in. poprzez tworzenie map innowatorów społecznych.

3)    Dla przedsiębiorców społecznych celem nie jest zwiększanie zysku, ale poprawa jakości życia dziś i w przyszłości (dzięki trwałej zmianie systemowej). Dowodem na sukces jest powielanie i propagowanie danego innowacyjnego pomysłu przez inne jednostki i organizacje. A szczytowym osiągnięciem – włączenie tego pomysłu do lokalnych i krajowych polityk. W poniższej publikacji znajdziecie przykłady przedsięwzięć, które odniosły tego typu sukces. Ale nie tylko – pokażemy wam też, w jaki sposób wspieramy tworzenie infrastruktury i systemu wsparcia dla innowatorów społecznych. Wiemy, że bardzo ich potrzebują.

4)    Czy przedsiębiorcy, którzy nie zostaną członkami Ashoki będą pozostawieni sami sobie? Bynajmniej! W Ashoce facylitujem ekosystemu wsparcia, dzięki któremu każdy będzie miał dostęp do interesariuszy i profesjonalnych narzędzi pomocnych w rozwoju przedsiębiorstw. W poniższej publikacji prezentujemy kilka raportów na ten temat, wyprodukowanych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Opowiadamy też o projektach Ashoki łączących inwestorów z przedsiębiorcami społecznymi, promujących dziennikarstwo oparte na poszukiwaniu rozwiązań i wskazujących efektywne rozwiązania.

5)    Najważniejszym zasobem naszej organizacji jest sieć. A właściwie – sieć sieci. W piątej książce przedstawiamy ludzi, którzy łączą siły, tworząc rozwiązania dla problemów społecznych. Zajrzyj do środka i zapoznaj się z 117 członkami Ashoki z Europy Środkowej i Wschodniej, jak również wspierającymi nas inwestorami, leaderami biznesowymi oraz pracownikami biur organizacji, dzięki którym wspieranie przedsiębiorców społecznych jest możliwe.

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland

Wysyłając ten formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.