arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Ashoka Talks – ZAPRASZAMY

Kategorie:

przez Martyna Rubinowska

Zmiany dzieją się dzisiaj szybciej niż kiedykolwiek. Zmieniają się nie tylko reguły gry, ale i sama gra. Jeśli nie jesteśmy gotowi grać w nową grę, odpadamy. Ashoka Talks  to okazja, żeby zajrzeć za kulisy zmieniania świata, dołączyć do gry, być twórcą zmian na lepsze.

 

A short talk through changemaker’s world. Jest jeden świat. Świat na którym jest wiele problemów: głód, nierówności społeczne i przemoc domowa, katastrofy naturalne i humanitarne, ocieplenie klimatu. Jednak są też rozwiązania, wiele z nich wymyślonych i wdrożonych jest przez Ashoka Fellows. Wierzymy, że świat, w którym każdy jest twórcą zmian na lepsze jest światem, w którym problemy nie wyprzedzają rozwiązań. Jest jeden świat. I jeśli nie chcemy by był to świat zły i podzielony, to musi to być świat pełen wzmocnionych obywatelek i obywateli, którzy zauważają problemy i starają się je rozwiązywać.

Ashoka Talks to wydarzenie w formacie TED Talks, podczas którego opowiadamy o rozwiązaniach problemów społecznych, a także o tym jak każdy może mieć udział w kreowaniu innowacji społecznych.

W inspirującej formule wystąpią:

Zapraszamy 20 października o 15:00, Uniwersytet SWPS ul. Chodakowska 19/31 Warszawa, do auli im. prof. T. Tomaszewskiego.

Współorganizatorem wydarzenia jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, a szczególnym wsparciem Ashoka Talks jest Centrum Innowacji.

 


Podczas Ashoka Talks wystąpią:

Dr hab. Ryszard Praszkier (link). Założyciel pierwszego biura Ashoki w Europie.

Ryszard specjalizuje się zarówno w teorii jak i praktycznym wprowadzaniu zmiany społecznej; pracował z innowatorami społecznymi w w Kanadzie, Ugandzie, Nepalu, USA, Pakistanie, Bangladeszu, Burkina Faso, Senegalu, Indiach, Egipcie, Nigerii, Tajlandii, Niemczech, Wenezueli, Europie Centralnej i Indonezji. Bada – w świetle teorii złożoności – zjawisko przedsiębiorczości społecznej i dynamiki zmian społecznych.  Autor i współautor ponad 30 publikacji.

Katarzyna Szymielewicz (link) Ashoka Fellow 2015  prezeska Fundacji Panoptykon

W erze cyfrowej, w której kamery i nadzór elektroniczny, prowadzony przez rząd lub korporacje, stały się niemal wszechobecne, Katarzyna wzbudza nowe wzorce zachowań i redefiniuje praktyki organizacyjne władz publicznych, instytucji państwowych, organizacji społecznych, społeczności i jednostek. Robi to poprzez wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w celu monitorowania procesu legislacyjnego i interwencji prawnych mających na celu wprowadzenie prawa do prywatności i mechanizmów kontroli obywatelskiej w istniejących i nowo powstałych przepisach.

Jacek Purski (link), Ashoka Fellow 2017 prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego

Jacek zmniejsza ryzyko zagrożeń wynikających z ekstremizmów i przestępstw motywowanych nienawiścią w społecznościach poprzez wyposażanie nauczycieli, rodziców, policjantów
i pracowników socjalnych w niezbędny know-how i umiejętności w celu identyfikacji wczesnych sygnałów procesu radykalizacji, który dotyka młodzież w Polsce i Europie.

Ireneusz Białek (link), Ashoka Fellow 2017, DON UJ, prezes MOFFIN Menadżerowie Jutra

Irek stracił wzrok jako dziecko i doskonale rozumie wyzwania stojące przed osobami  niepełnosprawnymi zarówno na rynku pracy, jak i na uczelniach. Po przekształceniu polityki i standardów dotyczących włączenia osób z niepełnosprawnościami do edukacji uniwersyteckiej, Irek skupia się obecnie na rozwiązaniach dotyczących zatrudnienia. Wzmacnia menedżerów ds. różnorodności i CSR, by stawali się prawdziwymi ambasadorami zmiany
i przekształcali kulturę firm od wewnątrz, zatrudniając pracowników w oparciu o ich talenty
i zapewniając wszystkim równe traktowanie oraz dobre środowisko pracy.

Dr Konrad Maj (link) psycholog społeczny i trener, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS, twórca i kierownik Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się
w psychologii wpływu społecznego, psychologii mediów oraz psychologii grup społecznych.
W latach 2013-2016 Pełnomocnik ds. zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych
i innowacji społecznych. W ramach zainteresowań innowacjami wizytował wiele ośrodków zagranicznych (USA, Portugalia, Finlandia). W przeszłości kierował kilkoma projektami badawczymi, popularyzującymi naukę oraz promującymi współpracę nauki z praktyką jak np. „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych” czy „Horyzonty Poznania”.

Zapisz

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland