arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Raport na temat przedsiębiorczości społecznej w Polsce – EFESEIIS

Kategorie:

przez Martyna Rubinowska

Historyczne przemiany, a także ruchy polistyczne i społeczne doprowadziły do umocnienia przedsiębiorczości społecznej w Polsce i uznania tego sektora gospodarki.

Instytucje, oraz agendy rządowe w Polsce wykazują coraz większe zainteresowanie przedsiębiorczością społeczną, co przekłada się na wsparcie udzielane temu sektorowi. Jednak „idea przedsiębiorczości społecznej jest słabo rozpowszechniona wśród Polaków, którzy często nie wiedzą, czego ona dotyczy”.

Dzięki wyczerpującym badaniom na podstawie przeglądu literatury na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w Polsce oraz wywiadów z ekspertami krajowymi, możliwym było wyśledzenie mocnych i słabych storn polskich przedsiębiorstw społecznych. Zwrócono uwagę między innymi na interakcje między społeczeństwem obywatelskim, a rządem:

Według niektórych ekspertów, przedsiębiorczość społeczna rozwija się dzięki inicjatywie państwa. Z drugiej strony, rząd traktuje czasem przedsiębiorczość społeczną jako instrument polityki społecznej i niestety zapomina, jak ​​ważne jest wspieranie działań oddolnych, a nie próby zastąpienia ich przez podejściem odgórnym (top-down). Ustawa o spółdzielniach socjalnych umożliwia samorządom tworzenie spółdzielni na użytek polityki społecznej i traktowanie ich jako jeden z instrumentów pomocowych. Niestety w takich przedsiębiorstwach społecznych nie dochodzi do prawdziwego uczestnictwa.

Zatem, Krajowy Raport opisuje również główne wyzwania, którymi należy się zająć w celu utrzymania uczestnictwa obywatelskiego w przedsiębiorczości społecznej.

Raport autorstwa Ryszarda Praszkiera, Agaty Zabłockkiej-Bursy i Ewy Jóźwik z Uniwersytetu Warszawskiego można przeczytać tutaj: EFESEIIS National Report Poland.

Zachęcamy także do zapoznania się z całym projektem EFESEIIS “Enabling the Flourishing and Evolution of Social Entrepreneurship for Innovative and Inclusive Societies” i materiałami przygotowanymi podczas jego realizacji.

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland