arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

Jak prezes z prezesem

Kategorie:

przez Martyna Rubinowska

Grudniowe, przedświąteczne spotkanie z tego cyklu dotyczyło podsumowania działalności programu Win with Capgemini oraz wyciągnięciu wniosków służących efektywnemu jego rozwojowi w kolejnym roku.

jakprezeszprezesem

Na zdjęciu członkowie zarządu Capgemini Polska – Daniel Habrat, Dyrektor Cloud Infrastructure Services na region Europy Środkowo-Wschodniej i Marek Grodziński, Dyrektor europejskiej sieci BPO oraz Ireneusz Białek, Prezes zarządu Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN.

W pierwszej części spotkania zostały zaprezentowane dane dotyczące zatrudnienia w ramach programu Win with Capgemini wraz z obserwacjami praktycznymi, które mogą służyć dalszemu rozwojowi programu. Karolina Długosz, menedżerka CSR w Capgemini Polska przytoczyła dane demograficzne oraz informacje zwrotne od uczestników programu świadczące o tym, że podejmowane w jego ramach działania stanowią szansę powrotu do pracy w firmie dla osób, które nabyły niepełnosprawność, także w sensie formalnym w postaci orzeczenia. Dzięki funkcjonowaniu programu osoby takie mogą lepiej dopasować do swoich potrzeb stanowisko pracy, a niejednokrotnie potrzeby te są znacząco inne niż te sprzed nabycia niepełnosprawności. W swoich początkowych założeniach program był nakierowany na zatrudnienie osób niepełnosprawnych z zewnątrz, ale dzięki jego pozytywnemu odbiorowi stanowi też szansę dla osób powracających do pracy, co jest dodatkową korzyścią dla firmy.

Członkowie zarządu Capgemini Polska uznali za ważne, aby nadal pracować nad świadomością niepełnosprawności wśród menedżerów i promować elastyczne podejście do specyficznych potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem obowiązujących w firmie procedur, ale także z wykorzystaniem możliwych w ich ramach wyjątków np. w zakupie sprzętu i innych pomocy ułatwiających pracownikom codzienne funkcjonowanie na swoich stanowiskach. Uznano, że szkolenia świadomościowe mogłyby też przyjąć formę e-learningu i być obowiązkowe dla wszystkich zatrudnianych.

Następnie omówiono wyniki konkursu w ramach Kongresu różnorodności, na którym program Win with Capgemini został wyróżniony jako dobra praktyka i uznano, że zagadnienia związane z niepełnosprawnością są jednym z istotnych tematów, które mieszczą się w obszarze zarządzania różnorodnością w firmach.

Karolina Długosz przedstawiła także działania podejmowane w ramach grupy roboczej Come CloSeR to Disability i harmonogram spotkań grupy na przyszły rok, włączając w to Come CloSeR Show 2017. Program wydarzenia już powstaje, a firmy międzynarodowe obecne w grupie roboczej zgłaszają ciekawe inicjatywy związane z zarządzaniem różnorodnością ze wszystkich niemal kontynentów świata. Ireneusz Białek wyraził nadzieję, że choć część z tych działań uda się zaprezentować w ramach Show w taki sposób, aby powiedzieć również o trudnościach w ich wdrażaniu, a nie tylko sukcesach. Każdemu bowiem, nawet najbardziej innowacyjnemu działaniu, towarzyszą trudności i wyzwania z jakimi mierzą się autorzy programu, menedżerowie i zarządy firm.


Koalicja Prezesi Wolontariusze oraz Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego rozpoczęły wspólny program “Jak Prezes z Prezesem“. Celem programu jest nawiązanie współpracy zaangażowanych społecznie prezesów i członków zarządów firm z wybitnymi innowatorami społecznymi wspieranymi przez Ashokę oraz wymiana pomiędzy nimi. Dzięki programowi przedstawiciele biznesu stają się aktywnymi uczestnikami procesu poszukiwania rozwiązań najbardziej palących problemów społecznych w Polsce. Innowatorzy zaś zyskują doświadczonych i efektywnych sprzymierzeńców w realizacji swoich misji.

Nowości Ashoki

Kliknij tutaj i zapisz się na comiesięczne Nowości Ashoki

Newsletter - Ashoka Poland