arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

OroszLajos

Ország, a választás éve

Magyarország 2002

Tevékenységi kör

Education

Orosz Lajos programja lehetőséget teremt a marginalizált gyermekek számára arra, hogy ki tudják használni az általános oktatás előnyeit. Új megközelítéssel fordul a közoktatás felé, amelynek középpontjában az egyenlőtlenség alapvető trendjei állnak.

Probléma

Orosz Lajos felismerte, hogy a magyar iskolarendszer nem biztosít egyenlő hozzáférést az oktatási szolgáltatásokhoz, ugyanis a hozzáférés szintjét alapvetően a diákok társadalmi állapota határozza meg. Olyan igazságos rendszert kíván létrehozni, amely kiegyenlítheti a diákok közötti különbségeket.

Hatás

Programja révén Lajos számos olyan gyermeket mentett meg a speciális iskolákba való áthelyezéstől, akiket akár a rosszindulat vagy a “normál” diákok viselkedésétől eltérő viselkedésük miatt küldtek volna el. Már 13 iskola csatlakozott a programhoz, így lehetőséget adva a marginalizált diákoknak. Lajos volt az Utolsó Padból Program („A leghátsó padból program”) szakmai vezetője, amelyet először nemzeti programként, majd kormányprogramként vezettek be. Ezen kívül közel 31 család csatlakozott a Nikla programhoz Szombathelyen, és jelenleg 120 tagja van a közösségnek.

Ötlet

Megalapította a Hétszínvirág Pedagógiai Rendszert, mely a tanulók segítését és a hátrányos megkülönböztetés csökkentését egy bizalmon alapuló rendszerben valósítja meg. A program lehetővé teszi a diákok számára, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek, és a lehető leghamarabb felelősséget vállaljanak egymás iránt. Lajos számos törvénymódosítást is kezdeményezett, amelyek többnyire még hatályban vannak.

JÖVŐKÉP

Lajos új életformát kíván létrehozni a Nikla életében, egy olyan helyet szeretne, ahol az emberek kiegyensúlyozott életet élhetnek, egymással együttműködve és a természettel szoros kapcsolatban. Célja továbbá a pedagógiai engedély fogalmának meghatározása, és annak feltárása, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik az, akinek megvan a pedagógiai engedélye. Másik álma, hogy saját festményeit bemutathassa egy kiállításon.

Motiváció

Lajos szerint a változás nem tulajdonítható egyetlen pontos pillanatnak. Mostanáig, bármerre is járt, azt látta, hogy a teremtés az ember veleszületett ösztöne, aminek nem tud ellenállni. A segítségnyújtás szintén egy veleszületett szükséglet, amely nem ismer határokat.

Elérhetőség

Small Regional School Union / Kistérségi Iskolai Társulás

www.ujnikla.huwww.olala.hu

Ossza meg ezt a profilt