arrow-left arrow-right logo_ashoka share-email share-facebook share-googleplus share-twitter

Page Title

“SLEDUJ DOPAD!” Soutěžte o cenu za nejlepší výroční zprávu sledující společenský dopad

Kategorie:

podle Ondřej Liška

Ashoka ČR ve spolupráci s iniciativou “Neziskovky a byznys na jedné lodi” vyhlašuje cenu za výroční zprávu nevládních organizací a sociálních podniků, které dokáží nejlépe zachytit a prezentovat svůj společenský dopad. Pokud i vy každoročně zpracováváte výroční zprávu a sledujete nebo chcete začít systematicky sledovat svůj dopad, pak čtětě dál!

Mít společenský dopad je pro veřejně prospěšné organizace nejdůležitějším, avšak často ne zcela jasně pojmenovaným cílem. I přesto, že dopad je klíčem k měření úspěchu organizace, se jeho sledováním zabývá jen minimum z nich. Ashoka spolu s iniciativou “Neziskovky a byznys na jedné lodi” ve snaze podpořit kulturu sledování dopadu v ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší výroční zprávu organizace, která vystihne sledování dopadu svých aktivit.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

V případě dotazů nás kdykoliv kontaktujte na adrese lcerna@ashoka.org.

JAK ZAČÍT SE SLEDOVÁNÍM DOPADU?

Jestliže se plánujete zabývat dopadem vaší organizace, není nezbytné začít hned s vymýšlením dokonalých indikátorů nebo statistickými analýzami. Zprvu stačí začít systematicky přemýšlet nad dopadem vaší organizace a zasadit ho do širších souvislostí. Pokud se tedy ve vaší výroční zprávě zabýváte vztahem mezi řešeným problémem, vašimi aktivitami a jejich dopadem, neváhejte se přihlásit do soutěže!

V případě, že se vaše organizace sledování dosud nevěnovala, zkuste do vaší zprávy zahrnout jednoduché zobrazení řetězce dopadu (impact chain), vaši teorii změny (theory of change) nebo jiný logický model a přihlásit se do soutěže. Inspiraci, jak tyto nástroje využít, můžete čerpat z příručky Social Reporting Standards – Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu, který je ke stažení zde.

V případě zahrnutí sledování dopadu do vaší výroční zprávy přitom nemusí jít o žádnou velkou vědu a pro vaši práci to bude mít obrovský přínos – přemýšlení nad vaším dopadem a jeho jednoduché zobrazení vám může významně pomoci lépe prezentovat vaši činnost dárcům a získávat finance, zvýšit srozumitelnost vaší práce u široké veřejnosti a v neposlední řadě poskytnout sebereflexi i vaší organizaci, efektivnější dosahování cílů a motivaci vašeho týmu.

Zajímá vás oblast sledování dopadu? Chtěli byste se v této oblasti dále vzdělávat nebo dostávat více informací? Právě připravujeme projekt ImpACT Academy, pokud nám zanecháte kontakt prostřednictvím tohoto formuláře, dozvíte se vše jako první!

Co je to společenský dopad / sociální impakt?

Teorie společenské změny a sociálních inovací pracuje s pojmem společenský dopad (social impact) jako s označením pro systémové zlepšení či řešení společenského problému, které lze sledovat, nebo dokonce i měřit. Orientace na reálný společenský dopad je pak základním principem práce sociálních inovátorů, kteří hledají cesty jak s minimem zdrojů dosáhnout maximálního společensky prospěšného dopadu pro co největší počet lidí, a to za využití všech dostupných i zcela nových přístupů, včetně těch ze světa podnikání. Existují rozmanité způsoby, jak dopad sledovat a měřit, a liší se mírou komplexity. MPSV, Ashoka a další partneři spolupracují na rozvoji nástrojů pro sledování sociálního dopadu v České republice, tak aby se stal běžnou součástí aktivit ve veřejném prostoru.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Potřebujete pomoci s tímto formulářem?